GIỚI THIỆU

Lãnh đạo là việc tác động đến người khác để cùng làm việc hướng tới những mục đích chung. Mọi người đều mong đợi các nhà lãnh đạo sẽ đưa ra phương hướng, tạo mối liên kết và duy trì cam kết. Chương trình đào tạo “Giám đốc điều hành chuyên nghiệp” do Trung tâm hỗ trợ DNNVV Hà Nội – Viện đào tạo và phát triển quản lý Davilaw tổ chức trọng khuôn khổ chương trình hỗ trợ đào tạo nguồn nhận lực cho các DNNVV năm 2018, chương trình có sự hỗ trợ 85% học phí từ NSNN và các nguồn tài trợ khác.

MỤC ĐÍCH

Đào tạo xây dựng đội ngũ Giám đốc điều hành cho các DNNVV Hà Nội có kiến thức và tư duy kinh doanh hiệu quả; Tăng cường kỹ năng điều hành và vận dụng kiến thức quản lý điều hành doanh nghiệp theo quan điểm quản trị kinh doanh hiện đại; Ứng dụng và thực hành các mô hình quản trị mới; Ứng dụng công nghệ trong quản trị kinh doanh công nghiệp 4.0; Thương mại điện tử; ứng dụng Big data; Cung cấp cho lãnh đạo những kỹ năng tuy duy sáng tạo và phương pháp làm việc khoa học phục vụ cho việc ra quyết định quản lý, điều hành cốt lõi và đột phá; Vận dụng một số phương pháp, công cụ quản lý và điều hành có hiệu quả theo xu hướng hoàn thiện và tái cấu trúc liên tục hoạt động và tổ chức của doanh nghiệp; Cung cấp các giải pháp và kinh nghiệm xử lý tình huống trong thực tiễn điều hành SXKD của doanh nghiệp thời điểm hiện nay  và tạo chuỗi liên kết ngành.

ĐỐI TƯỢNG THAM DỰ

Cấp lãnh đạo Doanh nghiệp: Chủ tịch  HĐQT, Hội đồng thành viên, Ban Giám đốc, Ban lãnh đạo, Trợ lý chủ tịch, Trợ lý giám đốc…

Đội ngũ quản lý cấp trung của các Doanh nghiệp: Các Giám đốc chức năng, các Trưởng/phó các Phòng/ban/Bộ phận trong Doanh nghiệp, mong muốn sớm trở thành Giám đốc điều hành hoặc nâng cao năng lực quản lý và năng lực lãnh đạo bản thân, lãnh đạo đội ngũ và lãnh đạo tổ chức của mình…

Những người đã có bề dày nhất định về kiến thức hay kinh nghiệm về quản lý và điều hành trong Doanh nghiệp.

Những người có hoài vọng trở thành Giám đốc điều hành trong tương lai.


Unknown Object

PHƯƠNG PHÁP THIẾT KẾ CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình CEO được các chuyên gia của Viện Đào tạo và Phát triển Quản lý Davilaw soạn theo mô hình tinh hoa quản trị thực hành với sự kết hợp chặt chẽ giữa 7 Chuyên đề chính:

  • Chuyên đề (1): Giám đốc điều hành – Nghề & nghiệp;
  • Chuyên đề (2): Xây dựng Văn hóa doanh nghiệp;
  • Chuyên đề (3): Quản trị Marketing – Chiến lược marketing trong thời kỳ hội nhập;
  • Chuyên đề (4): Hoạch định và quản trị chiến lược kinh doanh;
  • Chuyên đề (5): Quản lý Tài chính – Kế toán – Thuế dành cho CEO;
  • Chuyên đề (6): Kỹ năng bổ trợ dành cho nhà quản trị;
  • Chuyên đề (7): Phong thủy dành cho lãnh đạo trong điều hành DN.
  • Các hoạt động bổ trợ.

THỜI GIAN:

* Giám đốc điều hành (CEO):

  • Khóa 1: Khai giảng 25/05/2018
  • Khóa 2: Khai giảng 14/09/2018

* Thời lượng: 12 buổi (Học vào các buổi tối từ thứ 2 – thứ 4 – thứ 6 . từ 18h00 – 21h00)

ĐỊA ĐIỂM:

Khóa học được tổ chức tại: Hội trường Tòa nhà đa năng, Học Viện phụ nữ Việt Nam – Số 68 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội.

Học phí ưu đãi : 1.200.000 đ

Thông tin chi tiết chương trình học

[embeddoc url=”http://davilaw.vn/wp-content/uploads/2018/04/BROCHER-CEO-DVL.pdf” download=”all”]

Hoàn tất thông tin đăng ký học viên để nhận chứng chỉ khóa học


Of course, the interests of a community and of buy essay online safe a government should be balanced to achieve a reasonable compromise.